„ Priznanje u nauci dobija onaj ko ume da uveri svet, a ne onaj kome je ideja prva pala na pamet. „

Bez magnetnog polja, život na Zemlji uopšte ne bi postojao. Šta li bi se desilo bez njega sa ljudskim organizmom iskusili su prvi kosmonauti prilikom njihovog putovanja u svemir. Kada su napustili atmosferu Zemlje, osetili su niz neobičnih pojava u svom organizmu, što na prvi mah nisu umeli da objasne ni sa čim. U kabini su i dalje bili prisutni svi osnovni uslovi za njihov opstanak, jedino im je nedostajao intenzitet magnetnog polja Zemlje. Zahvaljujući tome pojavio se izuzetno veliki gubitak mineralnih soli-naručito kalcijuma-u njihovim kostima i mišićima, a samim tim i neobično velika malaksalost i slabost u udovima i mišićima. Ovi vrhunski obučeni astronauti u punoj fizičkoj kondiciji, nakon kratkog vremena provedenog u kabini rakete, jednostavno rečeno nisu mogli da stanu na svoje noge. Na osnovu do tada objavljenih naučnih dokaza, nakon ovog prvog slučaja, NASA je ugradila u kabine raketa geomagnetne frekvencio-generatore koji su na principu veštačkog emitovanja geomagnetne frekvencije u znatnoj meri bili sposobni da zaštite zdravlje svih sledećih astronauta, i time doprinela da se izbegne takozvana „ svemirska bolest“. Kasnije se uvidelo da se indentičnom tehnikom mogu lečiti ne samo astronauti već isvi ostali ljudi sveta koji boluju od sličnih tegoba.

Dr. Kyoichi Nakagawa ( Kioiši Nakagava ) Iz Tokija već 1976 godine u svom naučnom radu spominje „ sindrom nedostatka magnetnog polja „ i njegove tipične simptome. Ovi simptomi su najčešće: površinski bolovi, bol u leđima, glavobolja, nelagodnost u mišićima, nesanica, problemi sa varenjem, poremećaj cirkulacijei opšti umor. Sve simptome navodi kao osnovne prateće pojave bolesti prouzrokovane nedovoljno intenzivnog magnetnog polja u čovekovoj sredini.

Images
Images

Magnetno polje naše planete

I tada je zapravo otpočela masovna proizvodnja raznih aparata na principu pulsirajuće magnetne terapije, zajedno sa brojnim naučnim ispitivanjima u cilju da se pronađe odgovor na pitanja kao što su: kakav uticaj ima magnetno polje na ljudski organizam, na koji način se mogu inicirati ( pokrenuti ) i ubrzati procesi za samo-izlečenje itd.? Više hiljada međunarodnih ispitivanaja je izvršeno dok su se na kraju zaista dokazala povoljn lekovita dejsta pulsirajuće magnetne terapije i to ne samo na određene specifične bolesti,već i na razna oboljenja u mnogo širem smislu. Istraživanja su potvrdila da se kod 90% ljudi-kod kojih je primenjena pulsirajuća magnetna terapija-desila vrlo pozitivna promena unutar njihovog organizma i u njihovom opštem zdravstvenom stanju, uopšte nije primećeno nikakavo štetno dejstvo ovog tretmana. FDA ( U.S. Food and Drug Administration-Američki institut za prehranu i Lekove ) je takođe objavio naučni članak 1978 godine u kojem toplo preporučuje pulsirajuću magnetnu terapiju i upućuje na njeno blagotvorno dejstvo, naručito kada je reč o oporavku nakon preloma kosti.

Većina aparata koji rade na principu magnetoteraoije-i sposobni su da pokrenu tokove za samo-izlečenje u ljudskom organizmu-indukuju pulsirajuće magnetno polje koje se može podesiti ili modifikovati po potrebi, na skali intenziteta između dve vrednosti: 0,5-100 Hz. Alternativa sistem za pulsirajuću magnetnu terapiju proizvodi i emituju magnetne frekvencije.