Magnetno polje planete

U poslednjih 500 godina magnetno polje naše planete se skoro upola smanjilo, a najdrastičnije smanjenje ovog polja se odvijalo u poslednjih 100 godina. U pozadini ove neobične pojave stoji jedan vrlo značajan faktor: urbanizacija – pojava betona kao skoro osnovnog građevinskog materijala, sve veće razmere podnog grejanja, sve šira primena raznih aparata za domaćinstvo, mobilni telefoni, visokonaponski električni vodovi, asfaltirani drumovi itd.

Sve je to samo još više potpomoglo procesu koji direktno utiče na deformisanje magnetnog polja naše Zemlje odnosno njegovog značajnog oslabljenja. Ova pojava ne utiče samo na čoveka, već i na životinje oko nas. Slabljenje magnetnog polja znači oslabljenje raznih funkcija organizma svih živih bića na našoj planeti. To znači da odbrambena sposobnost ljudskog organizma takođe trpi znatne promene i to u negativnom pravcu.Images
Images


Rezultat - razna oboljenja

Sve to zajedno rezultira pojavama raznih oboljenja već od najranijih perioda života što u izuzetnoj velikoj meri utiče na sam kvalitet života u kasnijim periodima. Čak i pored primene najsavremenijih farmaceutskih terapija, učestalost kardiovaskularnih oboljenja se sve više povećava. Osim toga sve su češća i oboljenja od raznih tumora koja imaju kobni ishod.

Kada je reč o oboljenjima, treba spomenuti i razne druge bolesti kao što su dijabetes ( šećerna bolest ) i brojne druge degenerativne tegobe kod ljudi. Da bi doprinelo zaustavljanju razvijanja ili pak sprečavanju pojave nekih od gore pomenutih bolesti, naučnici su pronašli jedno izuzetno i praktično rešenje kao dopunu klasičnim medicinskim metodama lečenja: pulsirajuća magnetna terapija.